Ustawa zamrażająca ceny prądu, czy oby na pewno?

Rok 2018 zakończył się uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz.2538). Ustawa uchwalona została 28 grudnia 2018 i podpisana przez Prezydenta
31 grudnia 2018 roku. Co wynika z zapisów samej ustawy i jakie są jej konsekwencje to już spora niewiadoma.

Do ustawy nie ma jeszcze żadnych przepisów wykonawczych, co powoduje ogromny chaos wśród odbiorców końcowych i firm energetycznych.

Artykuł 1 przywołanej na wstępie ustawy skutkuje obniżeniem stawki akcyzy na energię elektryczną z kwoty 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh) do poziomu 5,00 zł/MWh.
Kolejną zmianę reguluje artykuł 2 ustawy, gdzie obniża się stawkę opłaty przejściowej z kwoty 1,65 zł za każdy kilowat zamówionej mocy (kW) do kwoty 0,08 zł/kW w przypadku odbiorców z grup taryfowych C, i z poziomu 3,80 zł/kW na 0,19 zł/kW dla odbiorców grup taryfowych B. Kolejna zmiana, którą reguluje artykuł 6 przedmiotowej ustawy wpływa na wysokość ceny samej sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie z punktem 1 art. 6 przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną jest zobowiązane do zmiany warunków umów z odbiorcami ze skutkiem od dnia 01.01.2019 r. W punkcie 2 art. 6 wskazano, iż zmiana warunków umów następuje poprzez zmianę ceny energii elektrycznej na ceną nie wyższą, niż wskazana w taryfie lub cenniku energii danego przedsiębiorstwa energetycznego. Zapis ten, z powodu niedoprecyzowania budzi największe wątpliwości.

Zgodnie z ustawą opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców, mają pozostać na poziomie z 31 grudnia 2018 r.

Z ustawy wiemy również, że dopłaty dotyczą tylko i wyłącznie roku 2019, lecz co będzie w następnych latach? To już jest wielka niewiadoma na dzień dzisiejszy.

Nie wiemy, czy ustawa jest zgodna z prawem UE - ile tych pytań, hmmm...

Podsumowując jest zbyt wiele niewiadomych, aby precyzyjnie skomentować działania Ministra Tchórzewskiego oraz Rządu. Brakuje przede wszystkim aktów wykonawczych. Dlatego należy uzbroić się jeszcze w cierpliwość
i poczekać na dalsze kroki Ministerstwa Energii.

Adres:

ENERGIA CENTRUM
ul. ks. St. Piotrowskiego 4
62-800 Kalisz
NIP 8272241302

Dla domu:
  • - fotowoltaika
  • - dobór taryfy energetycznej
  • - doradztwo energetyczne
Dla firm / podmiotów:
  • - fotowoltaika
  • - analiza kosztów energii
  • - obsługa reklamacji
  • - organizacja przetargów PZP
  • - dokumenty strategiczne         
  •   PGN/ZPZC)

Mobirise site maker - Click for more